1. ROBERT HRDINA

Ing. Robert Hrdina, 32 let, Pardubice, odborník na bezpečnost železniční dopravy, člen výboru spolku Zastavme elektrárnu Chvaletic, nestraník

Vystudoval jsem dopravní inženýrství a spoje na pardubické univerzitě a už jsem v Pardubicích zůstal. Pracuji v oblasti interoperability a bezpečnosti železniční dopravy. Volný čas trávím nejraději s rodinou na chatě v Orlických horách, v létě mě potkáte na letním festivalu nebo na táboře u Jablonného nad Orlicí, kam se od dětství neustále vracím, nyní už se svou rodinou.
 
Jako zdaleka největší problém, nejen našeho kraje, vnímám klimatické změny a jejich dopady. Častější sucho, prázdné studny, eroze půdy a kůrovcové kalamity, ale i povodně a další projevy extrémního počasí. Tenhle problém ale nevyřeší cisterny, ani nahodilé náhrady zemědělcům. Změny musí být daleko zásadnější a přináší je jen Zelení.
 
Životnímu prostředí, především problematice globálních změn klimatu se věnuji velmi aktivně a velmi dlouho, posledních několik let především kauze Chvaletické elektrárny, předtím zachování ekologických těžebních limitů uhlí v Severních Čechách.

 

2. JITKA ČEŠKOVÁ

Ing. Jitka Češková, 36 let, Srch, projektantka zahradních a krajinářských úprav, arboristka, členka Stínové uhelné komise, nestranička

Pocházím z Litovle, na Pardubicko jsem přišla asi před 14 lety. Vystudovala jsem Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě a celý svůj profesní život se zabývám zelení, ať už soukromou či veřejnou. Spolupracuji s některými spolky zabývajícími se ochranou stromů, ploch zeleně ve městě či životního prostředí jako celku. V posledních letech se zaměřuji na adaptační opatření, zejména na modro-zelenou infrastrukturu ve městě.
 
Vedle toho jsem se začala zajímat také o snižování emisích skleníkových plynů. V roce 2016 jsem poprvé zaznamenala kontroverze kolem elektrárny Chvaletice. V následujícím roce jsem se k boji proti jejímu bezohlednému provozu přidala osobně. Na prvním českém Klimakempu jsem se zúčastnila akce občanské neposlušnosti. V roce 2019 zavítal Klimakemp právě poblíž Chvaletic, a já se stala jednou z jeho mluvčí. Jsem členkou „Stínové uhelné komise“.

3. JIŘÍ MALÍK

Jiří Malík, 48 let, Rokytno, podnikatel ve zdravé výživě, zastupitel obce, člen Zelených
 
Narodil jsem se v Chlumci nad Cidlinou a téměř 25 let jsem žil v obci Strašov v severozápadním cípu našeho kraje. Uplynulých 23 let bydlím v obci Rokytno, kde jsem již 14 let členem zastupitelstva. Byl jsem také členem školské rady, kontrolního výboru Svazku obcí Rokytno – Chvojenec, předsedou finančního a nyní i kontrolního výboru obce. V předminulých komunálních volbách získala naše kandidátka přes 30 % hlasů a také proto se nám podařilo více otevřít naši „radnici“ občanům či udělat pozitivní změny v odpadovém hospodářství obce.V těch uplynulých jsem v konkurenci 6 stran získali 20 % hlasů a zaměřili se především na hospodaření s vodou v katastru našich obcí.
 
Již 14. rokem podnikám oblasti zdravé výživy a provozuji prodejnu s restaurací zdravé výživy v Pardubicích
 
V krajském zastupitelstvu bych se chtěl věnovat především dopravní problematice a s tím spojenému zrušení stavební uzávěry v trase plánovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe. Rovněž bych chtěl přispět k ekologickému a dlouhodobě udržitelnému odpadovému hospodářství kraje. Velkým tématem pro mne je i lokální soběstačnost, jak v oblasti výroby potravin či energií, tak i alternativní lokální měny.

4. TEREZA HÝBLOVÁ

Tereza Hýblová, 24 let, Česká Třebová, zastupitelka města, studentka, skladová referentka železničního dopravce, členka Zelených
Pocházím a žiji v České Třebové. Vystudovala jsem zde gymnázium. V současnosti studuji dálkově na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a pracuji pro České dráhy.
 
Ke Straně Zelených jsem se dostala skrz svůj zájem o dění na politické scéně, její členkou jsem od roku 2014. Zároveň jsem členkou Českého svazu ochránců přírody a od roku 2018 zastupitelkou města Česká Třebová.
 
Mou velkou láskou je příroda, o kterou je třeba lépe pečovat, proto bych se i na krajské úrovni ráda podílela na hledání řešení, která by přispěla k její ochraně.

 

DALŠÍ KANDIDUJÍCÍ

5. Michal Kafoněk, 28 let, Holice, student, vývojář a kontrolor v automobilce, člen spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice, člen Zelených Zobrazit medailonek
Narodil jsem se v roce 1992 ve Svitavách, kde jsem žil do svých 19 let. Poté jsem se na pár let odstěhoval do Rychnova nad Kněžnou za prací, abych se nakonec usadil v Holicích, kde nyní žiji sedmým rokem se svou rodinou.
 
V Holicích působím jako předseda sdružení vlastníků, na Pardubicku pak jako místopředseda pardubických Zelených a aktivní člen spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice.
 
Od střední školy pracuji v kvasinské automobilce v sektoru kvality a momentálně také studuji ochranu životního prostředí na chrudimské zemědělské vyšší odborné škole. Členem Strany zelených jsem od roku 2017 a tématu životního prostředí věnuji velkou část svého volného času. Spoustu let lokálně osvětově bojuji proti plýtvání potravinami. Ten, co mi zbyde, pak trávím se svojí malou dcerou a manželkou v přírodě nebo na festivalech.

6. Bc. Kateřina Kosová, 28 let, Pardubice, zastupitelka městského obvodu Pardubice II, studentka bioanalytiky, členka České společnosti ornitologické, nestranička Zobrazit medailonek
Narodila jsem se v Pardubicích, kde také stále žiji. Po gymnáziu jsem začala studovat na Univerzitě Pardubice obor Klinická biochemie, po kterém následoval magisterský obor Bioanalytik.
 
Od dětství mám velmi silný vztah k přírodě a všemu s ní spojenému. Jako malá jsem začala pěstovat stromy a keře, ze kterých jsem vytvořila malý remízek mezi poli blízko Dašic. Zajímám se o zeleň v krajině i ve městě, kde mě nejvíce zajímají zelené střechy a fasády, boj proti suchu a s ním spojené zadržování vody, sázení stromů a keřů, tedy opatření spadající do modro-zelené infrastruktury ve městě. V krajině poté zakládání remízků, rozdělení na menší pole se začleněním agro-lesnictví, zadržování vody v krajině, se kterým souvisí vznik mokřadů a mnoho dalších opatření.
 
Dále se zajímám o ochranu ohrožených druhů živočichů a jejich záchranu. Jako členka České společnosti ornitologické se zabývám také ochranou ptáků, především zvýšení hnízdních možností, ochranu proti nárazům do skleněných překážek a ochranu při zateplování domů. Mimo jiné již 3 roky chovám čmeláky a pomáhám tak zabránit jejich rapidnímu úbytku.
 
Ve volném čase se účastním konferencí, seminářů a akcí na různá témata v ochraně krajiny a živočichů. Sázím stromy, stavím ptačí budky, buduji přírodní zahradu, se kterou souvisí i potravinová soběstačnost, pečuji o zvířata.
 
Ráda trávím čas v přírodě a uvědomuji si, jak z naší krajiny a měst mizí život a zeleň. Proto bych se chtěla zaměřit na ochranu přírody a rozvoj modro-zelené infrastruktury ve městech, kde si myslím, že je velmi důležitá a potřebná.

7. Matěj Nárožný, 23 let, Svitavy, student, zaměstnanec filharmonie, esperantista, člen komise rady města, člen Zelených Zobrazit medailonek
Narodil jsem se těsně před velkými povodněmi v roce 1997 ve Svitavách. Zde jsem i odmaturoval a podílel se v průběhu mých středoškolských let na několika projektech. S přáteli hrál divadlo a rozjel projekt Malého abonentního cyklu. V současnosti končím studium Divadelní produkce na JAMU a chystám se pokračovat na Masarykově univerzitě u oboru Management v kultuře. V současnosti pracuji v brněnské filharmonii.
 
Členem strany jsem od roku 2017. Na krajské úrovni bych chtěl svou pozornost věnovat kultuře a kulturní politice.
 
 
 

8. Mgr. Kamila Skalecká, 37 let, Pardubice, spolumajitelka bezobalového obchodu, členka spolku Podnikavé ženy z Pardubického kraje, členka Zelených Zobrazit medailonek
Narodila jsem se do chvaletické rodiny člena svazu ochránců přírody a odbornice na rostliny. Vztah k přírodě jsem tak budovala od raného dětství, třeba jarním hledáním ohrožených orchidejí v rozmanité přírodě kolem Chvaletic, poté i v rámci skautingu. V dospělosti pak pro mě byla Strana zelených jasnou volbou, kterou jsem za 20 let neměla důvod měnit. Organizovala jsem lokální úklidové akce v rámci místní organizace. Profesně jsem se vzdálila od vzdělávání k prevenci odpadu. Skoro 20 let jsem se věnovala výuce jazyků, působila jsem v Montessori školce, až mi přišlo důležitější umožnit lidem nakupovat bez odpadu a s kolegyní jsme založily první pardubickou bezobalovou prodejnu potravin a drogerie.
 
Moje představy o životě se vždy odrážely na volebním programu Zelených. Společným jmenovatelem je pro mě lidskost. Chci v našem státě vidět nesobeckost a soulad s přírodou. Chci vychovávat naše děti ve zdravém prostředí. Chci, aby mohly svobodně dýchat. Věřím, že zelení zastupitelé v kraji pro to pomohou vytvořit podmínky.

9. Mgr. Daniel Přibyl muž 32 let, Spojil, zastupitel obce, vedoucí právního oddělení ÚZSVM, nestraník Zobrazit medailonek
Narodil jsem se v roce 1988 v Pardubicích, poté jako malý žil pár let v Praze a následně také několik let v Olomouci, přesto jsou to Pardubice, potažmo celý pardubický region, které vnímám jako svůj skutečný domov. Právě sem jsme se v mých 11 letech vrátili, konkrétně do menší obce nedaleko Pardubic, do Spojila. Já jsem nastoupil v Pardubicích na gymnázium a po skončení střední školy jsem se rozhodl pro studium práv a zvolil si Právnickou fakultu UK v Praze, kde jsem nakonec také úspěšně odpromoval.
 
Politika, veřejný život, společnost a společenství jsou témata, která mi byla blízká odjakživa. Během transformačního roku 2012 jsem se v souvislosti s blížící se volbou prezidenta seznámil s Táňou Fischerovou a jejími myšlenkami. To s sebou přineslo mj. ukončení mého předchozího angažování se ve „staré“ politice a svou pozornost a energii jsem zaměřil na podporu a pomoc T. Fischerové během prezidentské kampaně.
 
Z tohoto období pochází i prvotní myšlenky na téma mé diplomové práce, kterou jsem nazval „Reprezentanti a reprezentovaní: důvěra vs. odcizení“. V této obsáhlé práci jsem se dotkl mnoha právně politických témat a i díky tomu jsem měl možnost seznámit se blíže a spolupracovat s projekty a iniciativami jakými jsou Demokracie 2.1 Karla Janečka nebo Rekonstrukce státu.
 
V současné době jsem bez stranické příslušnosti, nadále zůstávám velkým sympatizantem vědomého počínání a to nejen v politice. Domnívám se, že právě teď je čas na změnu politiky směrem, kdy bude více odpovědná k našemu okolí, k následujícím generacím a k životnímu prostředí. Politika, která bude veřejným zájmem, ve které politici budou vycházet z principu rule to serve.
 
A jestliže je v krajských volbách subjekt, jehož základními pilíři je udržitelnost, transparentnost a efektivnost, má mou podporu a jsem jednoznačně PRO.

10. Anna Řehůřková, 23 let, Pardubice, studentka výchovné dramatiky, nestranička Zobrazit medailonek

11. Mgr. Ondřej Beran, Ph.D., 41 let, Pardubice, vědecký pracovník, vyučující a koordinátor výzkumného projektu na univerzitě, zastupitel městského obvodu Pardubice I, člen Zelených Zobrazit medailonek
Pocházím z Plzně, kde jsem s dlouhými přestávkami (studium v Praze, zahraniční stáže) většinu života pobýval, do Pardubic jsem přišel v roce 2017. Vystudoval jsem klasickou filologii a filosofii na UK v Praze, kde jsem získal titul Ph.D. v oboru filosofie. Zabývám se různými otázkami souvisejícími s jazykem, s přesahem do sociolingvistiky nebo literární teorie.
 
Pracoval jsem na různých českých univerzitách nebo v Akademii věd jako vědec (a občasný učitel), příležitostně také jako překladatel, editor a redaktor, nebo tvůrce filmových titulků pro kinodistribuci. V současnosti působím na univerzitě v Pardubicích jako koordinátor mezinárodního výzkumného projektu.
 
Příznivcem a voličem Zelených jsem skoro po celý svůj dospělý život, členem od roku 2013. Kromě zelených politických kampaní všeho druhu jsem se angažoval také v různých občanských aktivitách (plzeňské referendum, iniciativa Plzeň na kole, a jiné). Právě v krajských volbách jde o spoustu témat, která jsou zelená: velké dopravní stavby a investice do dopravní infrastruktury, nakládání s odpady, podpora udržitelné lokální ekonomiky, dopravy nebo zaměstnanosti (aby lidé mohli a chtěli dobře žít ve městech i na malých vesnicích).
 
Hrával jsem na trubku, a když mám čas, pokouším se učit cizí jazyky, cvičit taiji, nebo psát detektivní román. Tím, co mě v současnosti kromě dvouleté dcery zaměstnává ve volném čase asi nejvíc, jsou úvahy o tom, jak udržovat zahrádku, když už navždy přestalo pršet.

12. Eva Kodymová, 57 let, Trstěnice, etnografka, nestranička

13. Ing. Vojtěch Weisbauer, 28 let, Pardubice, referent Státního zemědělského intervenčního fondu, člen Zelených

14. Ing. Jitka Šídlová, 33 let, Pardubice, krajinářská architektka, nestranička Zobrazit medailonek
Narodila jsem se a žiji v Pardubicích. Absolvovala jsem Gymnázium Pardubice, Mozartova a poté získala titul inženýr v oboru Zahradní a krajinářská architektura na MENDELU. Během studií jsem strávila semestr na univerzitě ve Finsku. Od ukončení studia pracuji jako zahradní architektka v Pardubicích, absolvovala jsem pracovní stáž v Řecku. Momentálně jsem s dcerou na rodičovské dovolené.
 
Aktivně sleduji veřejné dění v Pardubicích. Zajímají mě především oblasti životního prostředí a architektury. V rámci zaměstnání jsem realizovala projekty, které obohatily veřejnou zeleň v Pardubicích.
 

15. Michal Mazurkiewicz, 40 let, Nekoř, pracovník v logistice, člen Zelených

16. Olga Pavlů, 42 let, Pardubice, matka na plný úvazek, členka Zelených

17. Mgr. Jan Metelka, 36 let, Pardubice, učitel, trenér, metodik prevence kriminality mládeže, zastupitel městského obvodu Pardubice II, nestraník

18. Ing. Hana Císařová, MSc., 41 let, Pardubice, asistentka pro chemickou legislativu, nestranička

19. Miroslav Hovorka, 62 let, Ostřešany, technik elektro, nestraník

20. Mgr. Tereza Jílková, 29 let, Králíky, sociální pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí, toho času spokojeně si užívající na rodičovské dovolené s dcerou Julií, členka Zelených Zobrazit medailonek
Pocházím z města Králíky, ve kterém jsem se také po studiu gymnázia v Olomouci a dokončení studia veřejné politiky a genderu v Brně a Praze rozhodla zakotvit a vytvářet rodinné i pracovní hodnoty.
 
Díky své práci mám možnost každodenně a zblízka pronikat do oblastí jako jsou nedostatek a nedostupnost bydlení, problémy nízkopříjmových rodin nebo oblast začleňování a zlepšování životních šancí dětí z rodin, které mají svou startovní čáru o něco méně rovnou, než my ostatní.
 
Mám ráda vymýšlení řešení na lokální úrovni a práci na malých věcech, na jejichž výsledek dohlédnu.
 
Jednou z mých oblíbených aktivit je předávání věcí od těch, kteří je už nepotřebují, k těm, kteří si je nemohou dovolit. Snoubí se v tom všechno, co nacházím i u Zelených. Ekologie, udržitelnost a solidarita.

21. Radek Hűbl, 43 let, Česká Třebová, dopravní kontrolor, člen Zelených

22. Bc. Petra Vašíčková, DiS., 32 let, Zaječice, koordinátorka návratu stromů do krajiny a členka spolku Sázíme stromy, z.ú., referentka Úřadu městského obvodu Pardubice VI, nestranička Zobrazit medailonek
Jsem absolventka oboru Správa ochrany ŽP na Vyšší odborné škole v Chrudimi a oboru Archivnictví – historie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Od roku 2014 pracuji jako úřednice samosprávy a v současné době jsem s dcerou na rodičovské dovolené. Ve své agendě jsem se věnovala kromě ochrany přírody, údržbě zeleně a péči o dřeviny, správě dětských hřišť a sportovišť, péči o drobné památky, odpadovému hospodářství, konzultační činnosti a akcím pro veřejnost – např. Ukliďme Česko.
 
Od roku 2017 jsem jako krajská koordinátorka v několika obcích na Pardubicku, Chrudimsku a Skutečsku iniciovala, zajistila a společně se zástupci obcí a místními dobrovolníky vysadila a vrátila zpět do krajiny 415 stromů (hlavně starých a krajových odrůd ovocných dřevin). Vznikla nová stromořadí lemující polní cesty i nové sady. Letos na podzim mám naplánované také výsadby na Orlickoústecku, Přeloučsku a v okolí Litomyšle.
 
Jako badatelka se zabývám regionální historií a industriálními památkami – věžovými vodojemy. Pocházím z Rosic nad Labem, ale již několik let žiji s rodinou v Zaječicích na Chrudimsku.
 
Náš kraj – to je pestrá mozaika, nejen lidé, tradice a kultura, řemeslná výroba, průmysl a zemědělství. Neodmyslitelně také příroda a krajina, podle které víme, a vždy poznáme, ať přijedeme odkudkoliv, že jsme doma, ať je to ,,rovná placka“ u Pardubic nebo kopce nad Hlinskem. Krajina nejen našeho domova, ale doufejme domova i našich dětí a snad vnoučat. Krajina propojená vodou, cestami a stromy a mým posláním je, vracet stromy tam, kam patří, aby tu byly i pro další generace.

23. Ing. Pavel Peroutka, 52 let, Horní Bradlo, technický ředitel, člen Zelených

24. Mgr. Bohdan Šeda, 46 let, Pardubice, stavební historik, vysokoškolský pedagog, nestraník

25. Ing. Jakub Kutílek, 34 let, Pardubice, dopravní specialista, zastupitel města, člen Zelených Zobrazit medailonek
Od dětství žiji v Pardubicích. Po gymnáziu jsem odešel do Brna studovat stavební fakultu. Postupem času jsem ale přišel na to, že další stavby a přestavby mnohdy nepřináší řešení skutečných potřeb lidí. V současné době působím na volné noze a navrhuji dopravní řešení pro města. Pracoval jsem také jako projektant a jako koncepční specialista na dopravu na pardubickém odboru hlavního architekta a na městských částech Brno-střed a Praha 1.
 
Od roku 2009 jsem členem spolku Město na kole, od roku 2013 členem Strany zelených. V Pardubicích jsem od roku 2018 členem zastupitelstva, vedle toho se angažuji v Iniciativě Přírodní park Červeňák.
 
Na krajské úrovni se chci zaměřit na revizi plánů dopravní infrastruktury tak, abychom se konečně dočkali staveb opravdu užitečných (modernizace železničního spojení Chrudim – Pardubice – Hradec Králové, dokončení obchvatu Chrudimi, D35 apod.) a naopak se vzdali megalomanských projektů (plavební kanál Dunaj-Odra-Labe i některé novostavby silnic, kde je možné efektivněji využít silnice stávající). Kraj má v tomto také nezastupitelnou roli při slaďování zájmů místních a ministerstva dopravy – jak se to například nedaří při trasování D35 kolem Litomyšle. Stejnou pozornost budu věnovat také veřejné hromadné dopravě, její organizaci v rámci integrovaného dopravního systému, a také dopravě cyklistické a jejich vzájemnému propojení.

26. Ing. Jan Pavlů, 46 let, Pardubice, technik počítačových sítí, nestraník