Základní organizace v kraji

ZO Pardubice
web

ZO Orlicko-Třebovsko
facebook

ZO Chrudimsko-Železnohorsko
facebook

Kontakty – rada krajské organizace


Tereza Hýblová
spolupředsedkyně krajské organizace
telefon: 731 532 230
email: tereza.hyblova@zeleni.cz
Matěj Nárožný
spolupředseda krajské organizace
telefon: 720 483 364
email: matej.narozny@zeleni.cz

Kamila Skalecká
místopředsedkyně krajské organizace
telefon: 775 330 971
email: ska.ka@seznam.cz