Základní organizace v kraji

ZO Pardubice
web

ZO Orlicko-Třebovsko
facebook

ZO Chrudimsko-Železnohorsko
kontakt: Miroslav Hovorka, předseda ZO,
email: mirek.hovorka@seznam.cz

Kontakty - rada krajské organizace

Jolana Truncová
spolupředsedkyně krajské organizace
spolupředsedkyně základní organizace Orlicko-Třebovsko
telefon: 776 642 057
email: jolana-truncova@seznam.cz

Jakub Kutílek
spolupředseda krajské organizace
člen základní organizace Pardubice
telefon: 776 253 591
email: jakub.kutilek@zeleni.cz

Jitka Češková
místopředsedkyně krajské organizace
předsedkyně základní organizace Pardubice
telefon: 734 540 505
email: ceskova.jitka@gmail.com

Radek Hűbl
místopředseda krajské organizace
člen základní organizace Orlicko-Třebovsko
telefon: 608 165 228
email: rado.post@gmail.com

Kamila Skalecká
členka rady krajské organizace
členka základní organizace Pardubice
telefon: 775 330 971
email: ska.ka@seznam.cz

Pavel Peroutka
člen rady krajské organizace
člen základní organizace Chrudimsko-Železnohorsko
telefon: 608 025 263
email: papero@post.cz